Bij Boddaert Advocaten werken vijf advocaten: Axel de Groot, Ellen Copini, Ed Klungers, Robert Polderman en Mona de Vries-Meijer. Het eerste oriënterende gesprek van een half uur is kosteloos.

Advocatenkantoor met een algemene praktijk, en specialisaties op het gebied van ondernemingsrecht, onroerend goed recht, arbeidsrecht, letselschaderecht, strafrecht en herstructurering/insolventierecht. Voor bedrijven in moeilijkheden is een speciaal BIM-tarief. Voor € 250,00 all in nemen wij met u de (on)mogelijkheden door om uw onderneming of een deel daarvan, te redden van faillissement. Indien u na dit advies verder van de diensten van ons kantoor gebruik wilt maken, worden individuele afspraken gemaakt.

Top