Voor wie

De OSRA staat open voor iedereen die bij de Kamer van Koophandel is ingeschreven. De samenstelling van de OSRA is in leeftijd zeer gevarieerd en vrijwel alle beroepsgroepen zijn vertegenwoordigd.

Geschiedenis

De OSRA is ontstaan in 1986 uit een vriendenclub die de voetbalwedstrijden van AFC ’34 bezocht. Sindsdien komt men tenminste één keer per jaar bij elkaar voor een ‘gala’- of feestavond en minimaal zes keer per jaar voor een informatieve activiteit.

OSRA staat voor Ondernemers Sociëteit Regio Alkmaar. Het doel van de OSRA is om op informele wijze contacten tot stand te brengen in ondernemend Alkmaar en omgeving. Ook ondernemers van buiten Alkmaar zijn dus van harte welkom.

Lidmaatschap

Het lidmaatschap van de OSRA, tegen betaling van een jaarlijkse contributie, geeft twee personen uit één onderneming toegang tot de sociëteitsavonden. Dat kunnen twee aan het bedrijf verbonden personen zijn, maar ook de ondernemer en diens levenspartner.

 

Doelstellingen 

Het primaire doel is het met elkaar leren van elkaar. Dit kunnen pure ondernemerszaken betreffen maar ook ontwikkelingen in bijvoorbeeld ICT, online marketing en acquisitie. Bovendien dragen de meer ervaren ondernemers graag kennis over aan startende of jonge ondernemers.

Wij willen dit bereiken door zesmaal per jaar een bijeenkomst of excursie te verzorgen, waarbij meestal een gastspreker wordt uitgenodigd. De bijeenkomsten worden steeds besloten met een hapje en een drankje waarbij er volop gelegenheid is om te netwerken en elkaar te inspireren. Naast deze bijeenkomsten worden ook grotere manifestaties georganiseerd zoals een Nieuwjaarsgala of een zomeravondbijeenkomst. 

Het Bestuur

Het bestuur van de OSRA wordt gevormd door zes leden:
Rene Schmidt (voorzitter)
Kayleigh Witte (secretaris)
Mark Hiddinga
Arnold Meij
Erwin Willemsen
Peter van Kampen

Top