Inloggen

Naam: Gerrit van 't Veen
E-mail: geva@planet.nl
Plaats: Alkmaar
Telefoon: 072 - 5114825

Wij hebben een Home Based Business en vormen een samenwerkingsverband tussen onafhankelijke zakenmensen, wereldwijd. Onze doelstelling: ieder mens de kans geven een beter bestaan op te bouwen met het zelfstandig ondernemerschap als basis voor zelfontplooiing.

Ga terug naar alle leden